https://live.ais.barentswatch.no/index.html 

Kystverkets åpne AIS-data er samlet inn fra

  • Kystverkets basestasjoner på land i Norge og på Svalbard
  • Norske satellitter

Formålet med Kystverkets innsamling og deling av AIS-data er å legge til rette for sjøsikkerhet, forvaltning av det maritime miljøet og effektiv sjøtransport.

Begrensningene på åpen AIS-datastrøm er:

  • Geografisk område innenfor norsk økonomisk sone, fiskerivernsonen ved Svalbard og vernesonen ved Jan Mayen (som vist i kartet under)
  • Ikke fiskefartøy under 15 m
  • Ikke fritidsfartøy under 45 m

Dokumentasjon


Live API OpenAPI-dokumentasjon


Historic API OpenAPI-dokumentasjon

Ta i bruk datasettet

Før dere kan starte å bruke APIet må dere sette opp en bruker på barentswatch.no og opprette en API-klient på Min side

Instruksjoner og eksempler på autentisering med klient: Application registration and authentication#ObtaininganAccessToken. For AIS skal scope være ais (scope=api byttes ut med scope=ais)

Den enkleste måten å komme i gang på med curl

For å bruke tjenesten må man lage access_token:

curl -X POST https://id.barentswatch.no/connect/token \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'client_id=DIN KLIENT' \
--data-urlencode 'client_secret=DIN SECRET' \
--data-urlencode 'scope=ais' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials'


curl -X POST https://id.barentswatch.no/connect/token -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" --data-urlencode "client_id=DIN KLIENT" --data-urlencode "client_secret=DIN SECRET" --data-urlencode "scope=ais" --data-urlencode "grant_type=client_credentials"


Så kan endepunktene kalles med access_token i header:

curl 'https://live.ais.barentswatch.no/v1/ais' -H 'Authorization: bearer DITT ACCESS_TOKEN'


curl "https://live.ais.barentswatch.no/v1/ais" -H "Authorization: bearer DITT ACCESS_TOKEN"


Datasettet kommer til å bli tilgjengeliggjort under lisensavtalen NLOD - «Norsk lisens for offentlig data».


Alle tjenestene på barentswatch.no bruker den åpne AIS-strømmen:  1. Logg inn på barentswatch.no
  2. Opprett en API-klient på Min side
  3. Ta i bruk APIet


Endringer i APIet blir dokumentert på bloggen vår.

Ved større endringer sender vi ut informasjon på e-post. Meld deg på e-post-lista på Min side.