Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
https://live.ais.barentswatch.no/index.html 

Kystverkets åpne AIS-data er samlet inn fra

 • Kystverkets basestasjoner på land i Norge og på Svalbard
 • Norske satellitter

Formålet med Kystverkets innsamling og deling av AIS-data er å legge til rette for sjøsikkerhet, forvaltning av det maritime miljøet og effektiv sjøtransport.

Begrensningene på åpen AIS-datastrøm er:

 • Geografisk område innenfor norsk økonomisk sone, fiskerivernsonen ved Svalbard og vernesonen ved Jan Mayen (som vist i kartet under)
 • Ikke fiskefartøy under 15 m
 • Ikke fritidsfartøy under 45 m

DokumentasjonTa i bruk datasettet

Før dere kan starte å bruke APIet må dere sette opp en bruker på barentswatch.no og opprette en API-klient på Min side

Expand
titleAutentisering

Instruksjoner og eksempler på autentisering med klient: Application registration and authentication#ObtaininganAccessToken. For AIS skal scope være ais (scope=api byttes ut med scope=ais)

Den enkleste måten å komme i gang på med curl

For å bruke tjenesten må man lage access_token:

Code Block
languagebash
titleLinux
curl -X POST https://id.barentswatch.no/connect/token \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'client_id=DIN KLIENT' \
--data-urlencode 'client_secret=DIN SECRET' \
--data-urlencode 'scope=ais' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials'


Code Block
languagebash
titleWindows
curl -X POST https://id.barentswatch.no/connect/token -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" --data-urlencode "client_id=DIN KLIENT" --data-urlencode "client_secret=DIN SECRET" --data-urlencode "scope=ais" --data-urlencode "grant_type=client_credentials"


Så kan endepunktene kalles med access_token i header:

Code Block
languagebash
titleLinux
curl 'https://live.ais.barentswatch.no/v1/ais' -H 'Authorization: bearer DITT ACCESS_TOKEN'


Code Block
languagebash
titleWindows
curl "https://live.ais.barentswatch.no/v1/ais" -H "Authorization: bearer DITT ACCESS_TOKEN"


Expand
titleLisens

Datasettet kommer til å bli tilgjengeliggjort under lisensavtalen NLOD - «Norsk lisens for offentlig data».


Expand
titleEksempler

Alle tjenestene på barentswatch.no bruker den åpne AIS-strømmen:Info
iconfalse
titleKom raskt i gang
 1. Logg inn på barentswatch.no
 2. Opprett en API-klient på Min side
 3. Ta i bruk APIet


Info
iconfalse
titleInfo om endringer i APIet

Endringer i APIet blir dokumentert på bloggen vår.

Ved større endringer sender vi ut informasjon på e-post. Meld deg på e-post-lista på Min side.