Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...
1

Last ned fiskehelse.txt eller lagre denne lista som tekstfil.


#hentfiler - MandagTirsdag 2328/0806-20212022 - leave this line in place
https://www.barentswatch.no/bwapi/v1/geodata/download/anonymouslocalitieswithpd?format=OLEX
https://www.barentswatch.no/bwapi/v1/geodata/download/anonymouslocalitieswithila?format=OLEX
https://www.barentswatch.no/bwapi/v1/geodata/download/anonymousilasurveillancezone?format=OLEX
https://www.barentswatch.no/bwapi/v1/geodata/download/anonymouspdsurveillancezone?format=OLEX
https://www.barentswatch.no/bwapi/v1/geodata/download/anonymousilaprotectionzone?format=OLEX
https://www.barentswatch.no/bwapi/v1/geodata/download/anonymouspdprotectionzone?format=OLEX
https://www.barentswatch.no/bwapi/v1/geodata/download/anonymouspdzone_borders?format=OLEX
https://www.barentswatch.no/bwapi/v1/geodata/download/anonymouslocalityarea?format=OLEX

2Overfør filen til en minnepinne.
3Sett minnepinnen i Olex-en og vent til dialogboksen "Lagringsenhet oppdaget" dukker opp. Trykk på Les fra
4Marker filnavnet og trykk på Les inn.
5Åpne menypunktet Diverse og trykk på Nedlastinger
6Trykk på Hent for hvert enkelt datasett, eller trykk på Hent alle.
7Velg hvor ofte du vil at Olex skal oppdatere filene. (Da vi testet, så var default 11 timer, men det kan man altså endre på)
8For å se kartobjektene i kartet, så må kartlaget Downloads være på.

...