Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vårt hovedmål er å samle, utvikle og dele informasjon om hav og kyst. Vi organiserer og tilgjengeliggjør data og informasjon fra et trettitalls ulike statlige etater og forskningsinstitusjoner, for å fremme samhandling og effektivisere forvaltning av hav og kyst. Kystverket er vertsetat for BarentsWatch.

BarentsWatch-programmet er et helhetlig system for å samle og dele informasjon, og for å overvåke de norske hav- og polare områdene, og understøtte Norges interesser i nordområdene. Vi skal også være en arena for informasjonsdeling, samarbeid og faglig utvikling, hvor kjernevirksomheten er å utvikle infrastruktur, nettverk mellom etatene, samhandlingstjenester og informasjonstjenester.

 For ytterligere informasjon om BarentsWatch sitt arbeid, ta kontakt her. Tjenester og annen informasjon finner du også på våre nettsider - https://www.barentswatch.no/.

  • No labels